Номинации за Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Както всяка година, така и тази, националният портал за интелектуална собственост Ай Пи България всяка година приема Вашите номинации за изтъкнати личности, които с работата си допринасят за развитието на сферата интелектуална собственост в България. С интерес очакваме вашите предложения на адрес: office@ipbulgaria.com и editor@ip4all.com. Наградата е учредена през 2006 година с целта да се […]

„Trademarks – oppositions“- bottlenecks in opposition proceedings

The post “Trademarks – oppositions”- bottlenecks in opposition proceedings appeared first on IP Bulgaria We talked about the new book of publishing house IPbulgaria “Trademarks – oppositions”, by the authors att. Aglika Ivanova and Ivan Ivanov, with Mrs. Iveta Borisova – Chairman of the Bulgarian National Group of AIPPI (International Association for the Protection of […]

New book of publishing house IP Bulgaria – “Trade marks – oppositions”

Publishing house IP Bulgaria presents its new edition – the book by att. Aglika Ivanova and Ivan Ivanov “Trade marks – oppositions”. “Trade marks – oppositions” examines in depth the procedures of opposition in trade mark registration in Bulgaria and in the European Community (Community trademarks). The opposition procedure is an essential part of the whole procedure of […]

Законопроект за изменение и допълнение на ЗАПСП дефинира режима на ползване и статута на осиротелите произведения

На 30/12/2014 Министерски съвет е внесъл в Народното събрание  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Законопроектът е разглеждан на първо четене от Наодното събрание и приет на 30.01.2015г. Според законопроекта в ЗАПСП се  създава се раздел ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОСИРОТЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗВУКОЗАПИСИ Законът дефинира, че произведение или звукозапис […]

“Parody” under the EU law – the opinion of the attorney general in the case Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW vrs. Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België.

On the 22 of May 2014 was published the opinion of the Attorney general P. CRUZ VILLALÓ in connection with case C-201/13 Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW vrs. Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België. The request for a preliminary ruling concerns Interpretation of Articles (2)(a) and […]

Какво е „ пародия “ – мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд

Мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд относно третиране на пародията в контекста на авторското право върху оригиналното произведение Преюдициалното запитване е отправено от Hof van beroep te Brussel (Белгия) на 17 април 2013 г. (Дело C-201/13). Жалбоподател е Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW. Ответници са Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana […]

Европейският съд дефинира използването на технически мерки за закрила на авторски права

С решение от 23.01.2014, постановено по дело  C-355/12, Европейският съд отговаря на поставени преюдициални въпроси, третиращи тълкуването на член 6 от ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, третиращ режима по отношение на техническите […]

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn