ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД – нарушават ли се правата върху базите с данни чрез използването на мета търсачки (meta search engine)

На 19 декември 2013 година ЕС постанови решение по зададени му преюдициални въпроси относно приложението на Директива 96/9/ЕО  за правна закрила на базите данни и в частност – правна закрила на базите данни според член 7, параграфи 1 и 5 и нарушават ли се права върху база с данни чрез използване на специализирана метатърсачка (дело […]

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ

В решението си по дело C-170/12 Европейският съд се произнесе по поставени му от френския касационен съд въпроси относно компетентната юрисдикция при нарушение на авторски права, реализирано в интернет. С решението си ЕС като цяло потвърждава съществуващата практика, че когато копия от произведения, нарушаващи авторско право, се предлагат онлайн, съдът на съответната страна – членка […]

How will the Bulgarian legislation change after the expected amendment of First Directive of the Council

How will the Bulgarian legislation change after the expected in 2014 amendment of First Directive of the Council to approximate the laws of Member States relating to trademarks (89/104/EEC) In the article „Changes in legislation regarding the protection of trademarks in the European Union“ we discussed the European Commission proposals to amend the FIRST DIRECTIVE […]

Европейският съд потвърди – публикуването на хиперлинкове не е нарушение на авторски права

На 13.02.14 Евопейският съд (ЕС) публикува дългоочакваното решение по преюдициално запитване, с което се търсеше отговор на въпроса – публикуването, предоставянето на хиперлинкове към материали от други сайтове представлява ли нарушение на авторски права (дело C‑466/12). Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор, по който г‑н Svensson, г‑н Sjögren, г‑жа Sahlman и г‑жа Gadd […]

КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЛЕД ОЧАКВАНОТО ПРЕЗ 2014 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

Какво ще се промени в българското законодателство след очакваното през 2014г. изменение на Първа директива на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки (89/104/ЕИО) В статията „Промени в законодателството по отношение на закрилата на търговска марка в Eвропейския съюз обсъдихме“предложенията на Европейската комисия за изменение на ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно сближаване […]

Opposition against a trademark in Bulgaria – FAQ

Since 2011 the trademark registration system in Bulgaria has changed through the implementation of the procedure for opposition. The amendments to the Law on Marks and Geographical Indications came into force from 10.03.2011. The Ordinance for the implementation of the law regarding the procedure for opposition was adopted two months later on 30.05.2011. The present […]

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn