За нас

IPConsulting® защитава идеите Ви!

IPConsulting® е консултантска агенция, подготвена както да защити Вашите марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни и авторски и сродни права така и да Ви посъветва как да печелите от тях и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.

IPConsulting® е енергична консултантска агенция, разполагаща с екип от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати.

IPConsulting® е специализирана в защита на правата на индустриална собственост, авторски и сродни права, както и защита срещу нарушения на интелектуалната собственост, защита на потребителите и защита от нелоялна конкуренция.

Експертите на агенцията имат богат опит в защитата срещу нелоялна конкуренция и представителство пред Комисията по Защита на конкуренцията.

Екипа работи с Агенция Митници по прилагането на мерки за граничен контрол.

Консултантската агенция работи активно и в областта на фармацевтичното законодателство.

IPConsulting®

Галерия

Членуваме в

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn