Марка

Настоящето заявление за регистрация на марка е форма за контакт с експертите на IPConsulting.

Използваната от нас за връзка с нашите клиенти електронна форма на заявление за регистрация на марка не Ви предоставя изключителни права, както и не Ви запазва дата на приоритет за заявка за марка, то служи само за връзка на нашите клиенти с нас. След попълване на електронния формуляр на заявката за марка ще получите обратна връзка от нас и информация за следващите стъпки за запазване на Вашата индустриална собственост.

Заявление за регистрация
  1. Заявление за регистрация на
  2. Моля да регистрирате марката, представена с настоящата заявка
Заявител(и)
  1. (необходимо)
  2. (необходимо)
  3. Заявител № 2
Марка
  1. Ако има образ, но не можете да го прикрепите към тази заявка, изпратете на нашия адрес три цветни снимки на марката в размер 7х7 см.
Списък на стоките и/или услугите
Анти-спам
  1. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

 

Моля, попълнете информацията, за която сте сигурни, това за което все още не знаете или нямате решение ще изясните с помоща на нашите колеги – представители по индустриална собственост; попълнете данните на заявителя точно както са вписани в търговския регистър или личната карта ( ако заявител е физическо лице ) ; в секция „Списък на стоките и/или услугите“ опишете за какво ще използвате марката –  какъв искате да се обхвата на закрила; ако марката ви е образна (съдържа лого или се състои само от образ) приложете файла в .jpg формат.

Ако не получите е-майл в рамките на 24 часа моля проверете настройките на вашия е-майл или се свържете с нас на посочените кординати в секция контакти или на
e-mail за заявяване на марка E-mail: office@ipconsulting.eu