Дизайн на Oбщността

Дизайн на OбщносттаРегионалната система за закрила на дизайн на Oбщността или както е познат с абревиатурата “RCD”

Това е система, чрез която дизайнът се защитава на ниво – Европейски съюз.  Придобива се закрила на дизайна (външния вид на изделието) на територията на всички 28 държави-членки на съюза (регистрираният дизайн на Общността има действие включително и на територията на България!).

Регистрацията на дизайн на Общността става чрез единна процедура, заплащане на една такса,  в рамките на около 7 дни от заплащане на таксата.

Така системата за регистрация на дизайн на общността е изключително конкурентно способна от гледна точка на такси, процедури и време пред алтернативата за закрила на дизайна държава по държава или по международен ред.

IP Consulting® предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:

 • проучване на регистрирани по-ранни Дизайн на Oбщността;

 • консултации във връзка с обекта на закрила Дизайн на Oбщността –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита;

 • представителство в процедурата по регистрация на Дизайн на Oбщността;

 • представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани Дизайн на Oбщността.

Какво е необходимо за да заявя регистрация на дизайна на общността

1.  Информация за Дизайна

 • описание на продукти и име на дизайна;
 • образ или графика;
 • име и адрес на заявителя.

2.  Пълномощно

Повече информация може да откриете тук >>

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn