Получаване на защита на промишлен дизайн

Има три различни начина за получаване на защита на промишлен дизайн в целия ЕС:


rcd180x1501.
Регистриран дизайн на Общността

(RCD) е есклузивно право, което покрива външния вид на продукт или част от него. Фактът, че правото е регистрирано, предоставя на дизайна голяма сигурност в случай на нарушение. Първоначално RCD има действие 5 години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде подновяван на етапи от по 5 години до достигане максимум 25 години. Заявителите могат да предлагат даден дизайн на пазара до 12 месеца преди подаването на заявката за регистрация без това да нарушава неговата новост.

2. Нерегистриран дизайн на Общността

(UCD) се дефинира от Регламента за дизайн на Общността по същия начин, както и RCD, но защитава дизайна за период от три години от датата, на която дизайнът за пръв път е бил направен достояние на обществото в рамките на територията на Европейския съюз. Нерегистрираният дизайн на Общността предоставя на своя притежател правото да предотвратява копиране. RCD и UCD трябва да отговарят на едни и същи условия, за да получат защита.

За разлика от регистрирания дизайн на Общността, не е необходимо да се подава заявление, за да се защити нерегистриран дизайн. Все пак, това улеснение има и свой недостатък, защото правопритежателят на UCD може да има затруднения да докаже, че такава защита съществува, а и тя е само срещу копиране на дизайна.

3. Международна заявка за промишлен дизайн,

подадена в Международното Бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС/WIPO) в Женева. WIPO регистрира международната заявка и я изпраща на OHIM. Ефектът е същият, както ако се подаде заявка за регистриран дизайн на Общността.

Единният характер на RCD, който покрива всички страни от Европейския съюз, означава, че формалностите и управлението могат да останат опростени и несложни поради наличието на:

 • само една заявка;
 • процедура само на един език;
 • само един административен център;
 • само един файл за управление.

Заявките могат да бъдат подавани или директно в OHIM или в националните ведомства по индустриална собственост.

Обхват на защита

Териториалният обхват на защитата за RCD и UCD е същият. И двата имат унитарен характер в целия Европейски съюз и отговарят на изискванията за защита като новост и индивидуален характер. Произтичащите от тях права обаче, се различават, защото RCD дава есклузивно право за използване и предотвратяване на направата, предлагането, пускането на пазара, вноса, износа, използването или съхраняването за такива предназначения на продуктите, изразяващи дизайна, които не предизвикват различно цялостно впечатление.

UCD конституира правото да се предотвратява търговската употреба на дизайна, само ако тази употреба е резултат от копирането му. Следователно, ако дизайнът е бил създаден независимо от друг дизайнер (с други думи, този дизайнер докаже, че той/тя не е знаел за съществуването на защитения дизайн),  няма нарушение.

В рамките на първите 12 месеца след оповестяването на вашия дизайн, вие все още можете да подадете заявка за регистриран дизайн на Общността, за да повишите степента на своята защита.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn