Домейн имена

Домейн име (domain name – домейн име или домейн имена) е уникално име, което сочи към дадена интернет страница. В съвременната действителност, характеризираща се с все по-активно използване на интернет, регистрацията и правилното поддържане и управление на домейн имена е от първостепенно значение за всеки бизнес.

IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на домейн имената:

 • проучване на домейн имена;

 • регистрация на домейн имена;

 • консултации за възможни колизии между домейн имена и други обекти на интелектуална собственост и регстрирани / запазени ( резервирани ) фирмени имена;

 • поддържане на домейн имена;

 • представителство в спорове за домейн имена (иницииране и представителство в арбитражни производства);

 • сделки с домейн имена.

В практиката си IP Consulting често се занимава с кулизията между домейн имена (domain name), фирмени наименования и търговски марки; в хода на извършването на консултация и подбор на име при регистрацията му като търговска марка ние препоръчваме и извършваме проучвания за регистрираните домейн имена включващи в себе си желаното име; представляваме клиенти в спорове по отношение собствеността и правомерността на придобиването и използването на домейн имена; представляваме клиенти в арбитражни процедури.

При извършването на сделки с интелектуална собственост и оценки на дълготрайни нематериални активи от съществено значение е да се отчете ролята и приноса на домейн имената, които в някои случаи като например електронната търговия имат основно – главно значение и тежест в цялостния пакет от индустриална собственост и авторски права, защото са сърцевината на извършвания електронен бизнес (потребителите възприемат електронната търговия  с конкретния лесно запомнящ се и изписващ се домейн, който е лесен за разпознаване и от електроните системи и търсачки).

Информация във връзка с домейн имената (domain name) – правни въпроси и примери от практиката може да се открият в националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg. Препоръчваме следната публикацията „Способи за преодоляване на колизия между домейн имена и търговски марки“

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn