Преводи на патенти и друга патентна литература

IPConsulting - преводи на патентиIP Consulting® разполага с опитни преводачи за извършване на преводи на патенти, които познават в детайли специфичния език и терминология, с които се борави в сферата на интелектуалната собственост.

Преводи на патенти от и на български, руски, английски, немски, френски и румънски език, извършван от преводачи познаващи терминологията в интелектуалната собственост

Екипът е специализиран в преводи на патенти, както и преводи на  друга патентна литература, които се извършват под редакцията на експерти от съответната техническа област.

В нашата практика най-често извършваме преводи на патенти (европейски патенти) за целите на валидирането им в България, Румъния и Македония от английски, немски и френски език; също така превод на библиографски справки и/или списък на стоките и услугите на търговски марки необходими в процедурите пред Ведомството за хармаонизация на вътрешния пазар (OHIM); за нуждите на процедурите в националните патентни ведомства свързани с патенти, търговски марки и дизайни, превеждаме представените на чужди езици доказателства; изготвяме преводи на юридически документи, доказателства и приложения за целите на съдебни производства; извършваме превод на договори, споразумения, пълномощни и декларации необходими в процедурите за промяна на обстоятелства свързани със собствеността върху обекти на авторското право, патентите за изобретения, регистрираните полезни модели, промишлените дизайни и други; извършваме превод на инструкции и ръководства необходими в хода на осъществяване на процедурите по граничен контрол.

IP Consulting® Ви предлага бързи, качествени и верни преводи на патенти, патентна литература, библиографски справки за обекти на индустриална собственост, договори и спроразумения, юридическа литература.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn