Географски означения

Шампанско, Коняк, Българско кисело мляко – това са все примери на продукти, придобили световна известност с наименованието на региона, където са произведени (т. е. с географските си означения).

Географските означения са наименования на местност, район или държава, които служат за означаване на стока, която произхожда от там и чиито качества се дължат предимно или изключително на географската среда. България е известна с няколко специфични продукта, свързани с географските означения: това са розовото масло, виното, киселото мляко, минерални води, билкови продукти и др.

Нашият екип регистрира Института по розата и етеричномалсените култури  http://www.iremk.net  като ползвател на географското означение рег. № 52-02 БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО.

Получаването на регистрация на географско означение или географско указание Ви позволява да се откроите на българския и преди всичко на международните пазари използвайки популярността на конкретния регион, в който произвеждате и да санкционирате всички други производители, които посочват този регион върху стоката си без да имат право на това.

IP Consulting® предлага:

 • представителство в процедура по регистрирация на  географски означения в България, като подготвя всички необходими за регистрацията документи, а именно: сертификати за качество, заповеди от съответното централно ведомство, документи от съответния териториален орган за границите на съответното географско означение и др.

 • представителство в процедура по регистрирация на  географски означения в Европейския съюз;

 • представителство в процедура по регистрирация на  географски означения по международен ред;

 • защита при нарушение на правото Ви за ползване на съответното географско означение;

IP Consulting® е на Ваше разположение за всякакви консултации и проучвания, свързани с този обект на индустриалната собственост.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn