Наблюдение на марки

За да отговори на нуждите на клиентите си IP Consulting® развива и предлага услугата „наблюдение на марки“.

От 01.03.2011г. с влизане в сила на промените в Закона за марките и географските означения, на територията на Република България се въведе изцяло опозиционна система при регистрация на търговски марки, което е сериозна предпоствка за необходимостта от наблюдение на марки, с цел ефективна защита на интересите на притежателите на марки.

Наблюдението, което предлагаме се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на Р България, тоест наблюдават се следните регистри:

 • публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки;

 • публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на Марки на Общността – OHIM;

 • публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на РБългария;

При наличен доклад за открита сходна на наблюдаваната марка нова заявка, на клиента се изпраща информация относно: самата заявка, заявителят, стоките и услугите, за които е заявена, срок, в който могат да се предприемат адекватни действия.

При необходимост от предприемане на действия по подаване на опозиция може да разчитате на IP Consulting® за:

 • подаване и представителство по опозиция пред Патентно ведомство на Р България срещу конфликтни национални заявки за търговски марки и международни търговски марки с действие в България;

 • подаване и представителство по опозиция пред  Офисът по хармонизация (OHIM) срещу конфликтни заявки за търговски марки на Общността и международни търговски марки с действие като марки на Общността;

 • подаване на опозиции в други държави, където имате регистрирана търговска марка.

Заявление за наблюдение на марки (PDF-формат)

Заявление за наблюдение на марки (онлайн форма)

Заявление за регистрация на марка (онлайн форма)

 

наблюдение на марки - ТМmonitor       Още за специализираната автоматична услуга наблюдение на марки може да научите от TMmonitor.

 

 

 

 

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn