Наши проекти

IP Consulting – Наши проекти са:

Наши проекти - Six Framework ProgrammeПроектът IPDEV

Разпоредбите относно права на интелектуална собственост (ПИС) имат силно отражение върху икономическия растеж, защитата на околната среда и социалните цели. В рамките на проекта IPDEV, Ecologic посочва политики свързани с правата на интелектуална собственост, които оказват подкрепа за постигане на цели за устойчиво развитие. Въз основа на количествен и качествен анализ, се изследва как най-вече страните кандидати за членство в ЕС и развиващите се държави могат да извлекат максимална полза от разпоредбите за ПИС, за да подпомогнат устойчивото развитие. Продължава>>

 

 

IP4allНаши проекти - ip4all

Медийния проект IP4all има за цел обмяната на информация от различни страни от света в областта на интелектуалната собственост – авторско право, патенти, полезни модели, търговски марки, дизайн, нови сортове растения и т.н.
Професионалисти, притежатели на права и кантори занимаващи се с интелектуална собственост споделят своя опит, информация, новини или представят събития свързани с интелектуалната собственост в определена юрисдикция.
Прави се опит разпространяваната информация да даде първоначална обща представа за IP света днес.
Този проект е цялостна инициатива на IP Consulting и приятели.

 

Наши проекти - copyrightsCopyrights.bg

Специализиран български сайт за авторско право, даващ информация за закованата рамка, практиката и случващото се в областта.

Дава отговори на въпроси вълнуващи авторите, носителите на права, специалистите и широката общественост.

 

 

Наши проекти - ipbulgaria.bgIP Bulgaria

Националният портал за интелектуална собственост IP Bulgaria е създаден през 2001. Утвърждава се като виртуално място за новини и информация от всички области на интелектуалната собственост в България. Провежда множество инициативи за утвърждаване и популяризиране на проблематиката в областта на интелектуалната собственост, в това число oще наши проекти:

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn