Проектът IPDEV

fp6_logoВ рамките на проекта IPDEV, се изследват политики свързани с правата на интелектуална собственост, които оказват подкрепа за постигане на цели за устойчиво развитие. Въз основа на количествен и качествен анализ, се изследва как най-вече страните кандидати за членство в ЕС и развиващите се държави могат да извлекат максимална полза от разпоредбите за права на интелектуална собственост, за да подпомогнат устойчивото си развитие.

Изследването е насочено към три проблемни области:

 1. Стимулиране на екологично устойчиво развитие, посредством използването на географските означения;

 2. Изграждане на умения и техническа помощ за съгласуваност на политиките и устойчивото развитие;

 3. Проучване на възможностите за гъвкавост на чл. 27.3(b) от TRIPS, за да се увеличат максимално вариантите за политика в сферата на биотехнологиите и отглеждането на култури чрез (a) стимулиране на иновациите и трансфера на технологии, и (b) улесняване на справедливото споделяне на ползите, произтичащи от търговското използване на биологичното разнообразие.

Резултатите от проекта са представени и обсъдени на семинар със заинтересованите страни, включително Европейската комисия, представители на страните членки и на страни кандидатки за влизане в ЕС, експерти по права за интелектуална собственост и други заинтересовани страни.

IPDEV се финансира в рамките на Шестата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (FP6).

Всички доклади по проекта, могат да бъдат изтеглени тук.

Работни пакети:

Финансиране
Европейска комисия, Генерална дирекция Научни изследвания

Партньори
Queen Mary University of London (QMUL), Великобритания
Universidad de Alicante (UA), Испания
IP Consulting, България
Chatham House (Chatham House), Великобритания
University of Warwick, Великобритания

Продължителност – януари 2005 до юни 2006

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn