Outsourcing на управление на интелектуална собственост на предприятие

ipconsulting outsourcing

Outsourcing

Интелектуалната собственост (ИС) се отнася до творенията на ума: изобретения, литературни и художествени произведения, символи, имена, изображения и дизайни, използвани в търговията. ИС играе важна роля в непрестанно разширяващ се кръг от сфери, вариращи от интернет до здравеопазване, до почти всички аспекти на науката и технологиите, правото, литературата и изкуствата. Разбирането на ролята на интелектуалната собственост в тези области – някои тепърва зараждащи се – често изисква значителни по обем нови изследвания и проучвания.

Нито една компания не е способна сама да изпълнява всички дейности. За някои от функциите си тя зависи и от други. Възлагането на някои дейности на други компании по дефиниция се нарича аутсорсинг (outsourcing). Компаниите правят крачка назад, преценяват какви са техните компетенции и ако открият свой недостатък, сключват договор с външна фирма, чиито експерти покриват тези аспекти.

Аутсорсвайте и се концентриеайте върху ключовите си компетенции.

Осъзнавайки, че не могат да бъдат всичко за всички, обслужващи организации като практици в сферата на интелектуалната собственост, адвокати, лекари, хирурзи, зъболекари, клинични лаборатории, болници разчитат на доставчици на услуги, за да управляват важни, но второстепенни за тях процеси. По този начин те са в състояние да се съсредоточат повече върху своите ключови компетенции.

Аутсорсингът (outsourcing) на поддържащи функции като търсене, анализ, коректури, напомняния към клиенти, плащания, съставяне и редактиране на документи, поддържане на личните данни на клиентите, научноизследователска и развойна дейност (R & D) и др позволява на компаниите да се фокусират върху ключовите си компетенции и да останат рентабилни. 

Ръководството на всяка компания трябва да гледа на бизнеса от стратегическа гледна точка. Ако се освободят от дейностите, отнемащи голяма част от времето и служителите им, фирмите ще могат да насочат своите капитали и енергия върху други области. Аутсорсингът носи много ползи, включително факта, че работата на аутсорсинг компанията е да посвети всичките си ресурси само на един тип дейност. Обикновено това означава, че нивото на услугата ще бъде по-високо. Освен, че услугата е на по-добро ниво, тя е с много по-ниска стойност, ако е извършвана от външна специализирана фирма. 

Да се възлагат на външна компания функции във връзка с интелектуална собственост не е нов феномен. В продължение на много години, аутсорсването (outsourcing) на предимно подкрепящи функции се е превърнало във важен играч в бизнес играта на американски фирми, практикуващи в сферата на интелектуалната собственост. 

Аутсорсвайте и ще се радвате на повишена продуктивност и приходи.

Аутсорсингът Ви дава:

 • Техническо и функционално предимство пред конкурентите ви – без капиталови инвестиции
 • По-бързо развитие и стартиране
 • По-ниски разходи
 • Повишено качество
 • По-добре управлявана електронна инфраструктура на бизнеса
 • Надеждност
 • Сигурност
 • По-ефективна работна среда

Кога да аутсорсваме (outsourcing)?

 • Когато сте прекалено заети с ежедневни задачи и губите фокуса върху основната си дейност
 • Когато сте изправени пред криза по отношение на време, пари и човешки ресурси
 • Когато имате особено важен проект, който се нуждае от всичкото ви време и енергия, плюс специализирани умения, които не са лесно достъпни
 • Когато искате да сте първи на пазари

Аутсорсингът е модерна управленческа практика, при която се постигат някои основни преимущества, сред които са:

 • използване на външни/чужди компетенции и професионализъм в специфични сфери;

 • трансфериране на определени рискове;

 • спестяване на значителни финансови средства;

 • повишаване на производителността и/или качеството поради ползване на професионални услуги и строго специализирани звена;

 • освобождаване на ресурси на компанията за основните ѝ дейности;

В своята дългогодишна практика IP Consulting® има богат опит в предлагане на аутсорсинг услуга (outsourcing) за едни от най- големите български компании.

Чрез предоставяне на цялостната закрила и грижа в областта на интелектуалната собственост на опитния екип на агенцията, клиентите ни многократно са се убедили в постигането на по- добри резултати, спестяването на средства и време.

IP Consulting® ефективно замества необходимостта от наемане на цял екип от служители в рамките на компанията Ви, като предоставя на Ваше разположение изграден и утвърден екип от опитни професионалисти, подготвени да отговорят на различните Ви потребности.

IP Consulting® предоставя outsourcing услуги за водещи български фирми от различни производствени отрасли, като по този начин им повишава нивото и бързината на извършваните дейности по заявяване, поддържане, наблюдение, анализ, представителство в страната и чужбина и други, в областта на интелектуалната собственост. IP outsourcing функционира ефективно подпомагайки и другите отдели на предприятието ( маркетинг, продажби, счетоводен, сигурност, транспорт и логистика, опаковки, ригистрации /регистрационни режими) и не на последно място е в постоянен контакт с управителя и собственика на предприятието. Този вид дейност компанията предоставя от момента на създаването си.

За съвременните тенденции в областа на outsourcing услугите в интелектуалната собственост може периодично да се информирате от националния портал за интелектуална собственост, както и публикациите на IPI Institute, сайта за образование в областа на интелектуалната собственост ipbasis.com.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn