Промишлен дизайн

Дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинацията от тях, според Закона за промишления дизайн.

Ако Вие сте създали нов, оригинален продукт, или опаковка, или шрифт или композиция от изделия, IP Consulting® е на Ваше разположение да Ви консултира и да извърши от Ваше име всички действия за регистрация на Вашия нов дизайн.

Ако осъществявате износ на стока, обект на регистриран дизайн, IP Consulting® ще Ви консултира и насочи как да защитите Вашите интереси в чужбина, за да не нарушавате чужди права.

IP Consulting® предлага следните услуги в областта на промишления дизайн:

 • регистрация на промишлен дизайн в България;

 • регистрация на промишлен дизайн като дизайн на Общността (повече информация относно възможността за регистрация на промишлен дизайн за целия Европейски съюз вижте и секция Дизайн на Общността;

 • регистрация на промишлен дизайн в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на промишлен дизайн в над 70 държави в целия свят);

 • представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на промишлен дизайн;

 • правоприлагане, защита при нарушения на права върху промишлен дизайн (повече информация ще откриете и в секции Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите);

 • проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция Проучвания;

 • консултации и сделки с промишлен дизайн (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);

 • оценка на промишлен дизайн (повече информация ще откриете в секция Оценки на нематериални активи.

Със законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg.

Заявление за промишлен дизайн (електронен формуляр)

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn