Проучвания на търговски марки и патенти

IP Consulting® предлага проучвания на търговски марки, патенти и дизайни:

 

1. Търговски марки

При избора на търговски марки, както за целите на успешната регистрация, така и за успешната реализация и налагане на бренда на пазара е от изключителна важност извършването на задълбочено и професионално проучване.

IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговски марки:

А) проучване на търговски марки за идентифициране на по- ранни регистрирани марки, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация:

 • проучване на търговски марки, действащи на територията на РБългария;
 • проучване на търговски марки на посочена от клиента територия / държава;

Б) проучване на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между марка и фирмено име;

В) проучване на регистрирани домейн имена за избягване на колизия между марка и домейн.

Г) проучване на търговски марки, собственост на конкретен субект;

IP Consulting® предлага и индивидуализирани проучвания в зависимост от спецификата на марката и нуждите на клиента, които могат да обхванат и по- широк спектър от обекти освен посочените по- горе.

2.  Патенти

Както при пристъпване към закрила като патент или полезен модел на едно изобретение, така и преди евентуалното му внедряване е важно да се направи обстойно проучване за нивото на техниката, налични действащи права на трети лица, които биха могли да се засегнат.

IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на изобретенията:

 • проучване на полезни модели/ патенти, собственост на конкретен субект;

 • проучване за новост / ниво на техниката;

 • проучвания в патентна и не патентна литература за целите на процедури по инвалидация на патенти / полезни модели;

3.  Промишлен дизайн

IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на промишлен дизайн:

 • проучване на промишлен дизайн за идентифициране на по- ранни регистрирани дизайни, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация:

  • проучване на промишлени дизайни, действащи на територията на РБългария;
  • проучване на промишлени дизайнина посочена от клиента територия / държава;

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn