Сортове растения и породи животни

Сортове растения и породи животни като интелектуална собственост

 

сортове растения и породи животниСпоред Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, правна закрила в сферата на новите сортове растения се предоставя на създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, в това число клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода (изкуствен или естествен) на получаването им.

Правна закрила могат да получат сортове растения, които отговарят на изискванията за новост, различимост, хомогенност и стабилност.

Сортове растения

В сферата на закрилата на нови сортове растения IP Consulting® предлага:

 • консултации относно формите на евентуална закрила;
 • проучвания;
 • регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт);
 • регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

IP Consulting® има уникален за България опит в правоприлагането по отношение на нарушения на права на притежатели на нови сортове растения, като екипът ни е въвел и реализирал първия на Балканите граничен контрол по отношение на сортове растения, както и е завел първите дела за нарушение на европейски сортове в България.

Основателят и управител на IPConsulting – Иван Иванов е автор на първата и единствена книга за закрила на новите сортове растения – “Новите сортове растения като интелектуална собственост“ http://www.ipbulgaria.eu/books/book1.html

Сортът освен сортово наименование, което да се свързва с неговия род или вид и да служи за идентифицирането му, следва да се идентифицира сред потребителите и с търговска марка – IP Consulting® предлага защита и на търговската марка, под която се търгува Вашия сорт, както в България, така и в трети държави и Европейския съюз (повече информация ще откриете в секция търговска марка).

Породи животни

Законът за закрила на новите сортове растения и породи животни от се прилага по отношение на създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни независимо от метода на получаването им.

Със законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg.

IP Consulting® е Вашият съветник и в областта на закрилата на породи животни.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn