Управление на интелектуална собственост

IP Consulting®  предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина,  които включват:

 • стратегия за ефективна закрила;

 • борба с нарушителите;

 • предотвратяване на нарушение на чужди права;

 • запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.

За да може компаниите да се възползват максимално от конкретната патентна, маркова или ситуацията в областта на авторското право, не е достатъчно да се направи заявка за марка, заявка за патент или полезен модел, заявка за дизайн или авторско право, но е необходим комплекс от действия, които да да бъдат правилно подбрани и навреме осъществени. Именно проектирането на този комплекс от действия (патентно проучване, проучване за регистрабилност на марка, процедури по обявяване на недействителност на патент или полезен модел, процедура по отмяна или заличаване на марка, извършване на наблюдение на марки и подаване на последващи опозиции, водене на дела за защита на потребителите, познаване и съобразяване с конкретното национално законодателство в областта на авторското право и индустриалната собственост) за управление на интелектуална собственост ви предлага IP Consulting.

Нашият екип от експерти, патентни представители, представители по индустриална собственост и адвокати имат дългогодишен опит в създаването на управленски модели и структури за управление на интелектуална собственост. Инж. Иван Н. Иванов е първия патентен специалист на ветеринарно-фармацефтичната компания Биовет Пещера АД (част от фармацевтичната група на Huvepharma); в последствие по негова идея и под негово ръководство се създава първата в Югоизточна Европа Дирекция „Интелектуална собственост“ на фармацевтичната група Балканфарма Холдинг АД (днес структурата продължава да функционира като основно звено в Actavis). В рамките на IP Consulting се изгражда система и екип, които поемат outsourcing управление на интелектуална собственост на основни структуроопределящи българската икономика компании.

IP Consulting извършва обучение на свойте клиенти за управление на интелектуална собственост съвмесно с IPI Institute и асоциацията на марки в България.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn