Защита от нелоялна конкуренция

IP Consulting® предлага специализирани услуги в сферата на закрила на конкуренцията в областта нелоялна конкуренция, като съдействаме на клиентите си във връзка с казуси, свързани с „Увреждане на доброто име на конкурентите“, „Въвеждане в заблуждение“, „заблуждаваща и сравнителна реклама“, „Имитация“, „Нелоялно привличане на клиенти“, „Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни“.

Услугите, които предлагаме са:

 • консултации в областта на закрилата на конкуренцията и  защита от нелоялна конкуренция;

 • представителство пред Комисия за защита на конкуренцията;

 • представителство пред Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията;

 • представителство пред Софийски градски съд по дела свързани със защитата при нелоялна конкуренция.

Опитът на IPConsulting в сферата на конкурентното право е свързан със казуси отнасящи се до прояви на нелоялна конкуренция в това число: увреждане на доброто име на конкурентите (законът забранява конкурентите да разпространяват неверни сведения и всякаква информация един за друг, която може да доведе до увреждане на доброто им име и доверие към тях); въвеждане в заблуждение (забранява се въвеждането на потребителите в заблуждение относно предлаганите стоки и услуги); заблуждаваща и сравнителна реклама (заблуждаваща е всяка реклама която може да доведе до заблуда у потребителя, сравнителна е всяка реклама която идентифицира конкурента); имитация (забранява се предлагането на стоки и услуги, които заблуждават или могат да доведат до заблуда потребителя относно търговския им произход и свойства); нелоялно привличане на клиенти; разгласяване на производствени и търговски тайни; забрани споразумения, решения и съгласувани практики; злоупотреба с монополно и господстващо положение.

Със законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg-защита от нелоялна конкуренцияipbulgaria.bg.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn