Защита на потребителите

IP Consulting® предлага специализирани услуги в сферата на защита на потребителите.

 

Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:

 • консултации в областта;

 • представителство пред Комисия за защита на потребителите;

 • представителство пред Районен съд – София, Административен съд – София град, Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.

Със законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg-сайт за публикации на тема защита на потребителитеipbulgaria.bg.

 

Защита на потребителите вклчва:

 • право на информация за стоките и услугите;
 • право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
 • право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
 • право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
 • право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
 • право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
 • право на сдружаване с цел защита на интересите им;
 • право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn