Дизайн на Общността

Регистрираният дизайн на Общността е валиден във всички държави от Европейския съюз.

Дизайнът е външният вид на продукта: неговата форма, структура и цветове.

IP Consulting® предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:
проучване на регистрирани по-ранни дизайни; консултации във връзка с обекта на закрила –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита; представителство в процедурата по регистрация на дизайн на Общността; представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани дизайни на Общността.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост регистрира около 85 000 дизайна годишно.