Надежда Драгомирова

Надежда Драгомирова е завършила със степен “бакалавър” ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и има магистърска степен  от УНСС.

В своята практика в IP Consulting тя натрупва опит в областта на  търговски марки, патенти и авторски права, включително подаване на  заявки, опозиции и регистрация. Като сътрудник в IP Consulting Надежда  Драгомирова е участвала в правоприлагащи процедури.

Тя има богат опит и практика в областта на защитата на потребителите.

Към момента работи както като специализиран преводач, така и като  редактор на Националния портал за интелектуална собственост