Европейски сортове растения

Услуги, които предлага в областта на закрилата на нови сортове са:
консултации относно формите на евентуална закрила на нови сортове; проучвания за регистрирани сортове; регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт); регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

Представители на фирмата са автори на книгата Новите сортове растения като интелектуална собственост