Теменуга Димова
Теменуга Димова е завършила Езикова гимназия “Гео Милев”, профил – немски език. Към момента е студент, специалност “Право” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.
Има опит в търговското, корпоративното право и вещното право. Проследяване на дела, всичко свързано с подаването и писането на документи, както и други дейности.
В областта на интелектуалната собственост – подготвя материали на български и английски, като подпомага екипа в работата му по всички процеси, свързани с регистрацията и защитата на търговски марки, полезни модели и патенти и правоприлагане.
Теменуга  е член  на ELSA Bulgaria от 2019г., като там взима участие в семинари на различни актуални световни теми.