Търговска тайна

IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на търговската тайна:
Анализ на дейността на дружеството и формиране на препоръки за опазване на търговската тайна.
Разработване на правила и процедури за опозване на търговската тайна.
Преследване на нарушетели на фирмената търговска тайна.