AIPPI

AIPPI – International Association for the Protection of Intellectual Property, Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост – основана 1897

Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост, известна като AIPPI. AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. Тя е водещата световна асоциация с нестопанска цел. Дейността й е посветена на разработването и усъвършенстването на законите за защита на интелектуалната собственост. Политически неутрална организация с нестопанска цел.  Регистрирана е в Швейцария с около 9000 членове по целия свят от повече от 125 страни.

Целта на AIPPI е да подобри и насърчи защитата на интелектуалната собственост както на международна, така и на национална база. Работи за разработването, разширяването и подобряването на международни и регионални договори и споразумения и национални закони, свързани с интелектуалната собственост.

Той действа чрез проучване на съществуващите национални закони и предлага мерки за постигане на хармонизация на тези закони на международна основа. Където е целесъобразно, AIPPI се намесва в становища пред основните съдилища и законодателни органи, за да се застъпи за засилена защита на интелектуалната собственост.