След подадена опозиция от името на „КАЛЛО УЪРЛД“ ООД чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство частично отказа действието на търговска марка „ИГЛИКА Суха Паста” с вх. No 157321 на територията на Р. България. Отказът важи по отношение на всички заявени [...]

Всички 1 публикации са заредени