Теменуга Димова

Адвокатски сътрудник

Теменуга Димова

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Теменуга Димова е завършила Езикова гимназия “Гео Милев”, профил – немски език. Към момента е студент, специалност “Право” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

Има опит в търговското, корпоративното право и вещното право. Проследяване на дела, всичко свързано с подаването и писането на документи, както и други дейности.

В областта на интелектуалната собственост – подготвя материали на български и английски, като подпомага екипа в работата му по всички процеси, свързани с регистрацията и защитата на търговски марки, полезни модели и патенти и правоприлагане.

Теменуга е член на ELSA Bulgaria от 2019г., като там взима участие в семинари на различни актуални световни теми.

КАРИЕРА

ЕЗИЦИ
Английски, Немски