Алис Андонян

Европейски и български представител по индустриална собственост

Алис Андонян - IPConsulting

Алис Андонян

КАРИЕРА

Юрист, Eвропейски представител по марки и промишлени дизайни, Български представител по индустриална собственост – марки, географски означения, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели.

Професионалната кариера на Алис Андонян е изцяло в областта на закрилата на права на индустриална собственост – търговски марки, промишлени дизайни, патенти и полезни модели.

Има опит в управлението на корпоративната интелектуална собственост на българския тютюнев холдинг БУЛГАРТАБАК по света до продажбата на световно известните им марки на British American Tobacco.

Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на марки, географски означения, дизайни, изобретения и полезни модели, както и европейски представител в областта на търговски марки и промишлен дизайн.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Юрист, завършила е образованието си в Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност Право.

Завършила е курс за представители по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България.

Професионална квалификация Европейско право на интелектуалната собственост към Академия по европейско право (Academy of European Law), Трир, Германия.

Магистър по педагогика, специалност Педагогика, Управление на образованието, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Предоставяне на консултации в областта на интелектуалната собственост, консултации и представителство на клиенти във връзка със заявяването, регистрацията и управлението на търговски марки пред Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост; правни консултации и становища във връзка с производства по опозиции, отмяна и заличаване на търговски марки пред Патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост; изготвяне на правни становища относно казуси, свързани с нарушаването, изпълнението на задължения и прилагане на права на индустриална собственост; предоставяне на правни консултации във връзка с корпоративно портфолио от марки, което ползва защита на територията на множество държави по света; облигационно право – договори за дистрибуция, лицензионни и франчайзингови договори.

Алис Андонян се присъединява към екипа на IP Consulting през м. септември 2022 г.