Авторско право

Комплексни услуги и обслужване в областта на авторското право. Регистрация, консултации, проучвания. Представителство пред компетентните власти.

Авторско право

В сферата на авторското право IPConsulting.bg предлага комплексни услуги и обслужване:

  • Консултации относно наличие и упражняване на авторски права.
  • Регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, където това е възможно и необходимо за упражняването им.
  • Консултации и съдействие при сключване на договори с обект авторски права.
  • изготвяне на договори.
  • Проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права.
  • Да Ви съдейства при упражняване на контрол и предприемане на действия по санкциониране на нарушителите на авторските Ви права пред компетентните власти.
  • Да Ви свържем с наши и чуждестранни организации за колективно управление на авторски права и да Ви информираме и консултира как да защитите правата си чрез участие в такива организации.