Авторско право

copyrights

Авторско право закриля всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

Сред обектите закриляни с авторско право са:

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

 • музикални произведения;

 • сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;

 • филми и други аудио-визуални произведения;

 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

 • реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;

 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;

 • одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;

 • графично оформление на печатно издание;

 • кадастрални карти и държавни топографски карти;

 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;

 • ангажименти на музикални произведения и на фолклорни творби;

 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии,библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

В сферата на авторското право IP Consulting® предлага комплексно обслужване в това число, но не само:

 • консултации относно наличие и упражняване на авторски права;

 • регистрация на обекти на авторското право в юрисдикции, където това е възможно и необходимо за упражняването им;

 • консултации и съдействие при сключване на договори с обект авторски права;

 • изготвяне на договори;

 • проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права;

 • да Ви съдейства при упражняване на контрол и предприеме от на действия по санкциониране на нарушителите на авторските Ви права пред компетентните власти;

 • да Ви свържем с наши и чуждестранни организации за колективно управление на авторски права и да Ви информираме и консултира как да защитите правата си чрез участие в такива организации;

Проект на IP Consulting® в областта на авторското право е и сайтът copyrights.bg, поддържан и развиван от нашия екип, където може да откриете също полезна информация, а и да се ориентирате в широкия ни опит и задълбочени интереси в областта.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn