Географски означения

Представителство при регистрация на географски означения в България и в рамките на Европейския съюз.

Географски означения

IP Consulting предлага следните услуги в сферата на географските означения:

  • представителство в процедура по регистрирания на географски означения в България, като подготвя всички необходими за регистрацията документи, а именно: сертификати за качество, заповеди от съответното централно ведомство, документи от съответния териториален орган за границите на съответното географско означение и др.
  • представителство в процедура по регистрация на географски означения в Европейския съюз;
  • представителство в процедура по регистрация на географски означения по международен ред;
  • защита при нарушение на правото Ви за ползване на съответното географско означение;