TM Monitor

TM Monitor – Наблюдение на марки

Наблюдение на марки

TM Monitor® е услуга за ефективно наблюдение на търговските марки и дизайнерските приложения на Вашите конкуренти. С нея се информирате за техните нови тенденции, заявки и регистрации.

TM Monitor® предоставя информация относно потенциално конфликтни заявки за марки ще Ви бъде предоставяна по имейл с коментар при евентуално нарушение и предложение за действие.

Уверете се, че редовно проверявате тяхната заявителска и регистрационна дейност. Това е необходимо, за да идентифицирате навреме възможно нарушение на Ваши права на интелектуална собственост. Например чрез сходни / имитиращи заявки за марки и/или заявени промишлени дизайни и/или полезни модели.

Услугата е разработена от IPConsulting преди повече от 15 години. Тя се развива в сътрудничество с две от най-големите водещи световни системи за събиране, наблюдение и анализ на бази данни за търговски марки.

Услугата наблюдение на търговски марки TM Monitor® актуализира информацията си за България от двата месечни бюлетина на българското Патентно ведомство, седмичния бюлетин на WIPO, Световната организация за интелектуална собственост и ежедневния бюлетин на EUIPO – Ведомството за интелектуална собственост на Европейския съюз. Наблюдението не е ограничено до България и с услугата може да се наблюдават различни територии, региони, дори световно наблюдение.

По този начин ще можете да предприемете проактивни мерки, когато това е необходимо. Ще можете да подадете опозиция, да възразите срещу определена заявка или да поискате заличаване на вече регистриран обект. Тази информация изпреварващо ще Ви информира за маркетинговите планове на вашите конкуренти. Предварително ще знаете името на следващия им продукт, който възнамеряват на лансират на пазара.

TM Monitor® – мислете модерно!