Дизайн на Общността

Регистрираният дизайн на Общността е валиден във всички държави от Европейския съюз и представлява външният вид на продукта, неговата форма, структура и цветове.

Дизайн на Общността

IP Consulting предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:

  • Проучване на регистрирани по-ранни дизайни.
  • Консултации във връзка с обекта на закрила –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита.
  • Представителство в процедурата по регистрация на дизайн на Общността.
  • Представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани дизайни на Общността.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост регистрира около 85 000 дизайна годишно.