Защита от нелоялна конкуренция

Какво е нелоялна конкуренция и как да се защитите. Продукти и услуги за защита от нелоялна конкуренция.

Защита от нелоялна конкуренция

Услугите, които предлагаме са:

  • Консултации в областта защита от нелоялна конкуренция.
  • Представителство пред Комисия за защита на конкуренцията.
  • Представителство пред Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията.
  • Представителство пред Софийски градски съд по дела свързани със защитата при нелоялна конкуренция.