За нас

IPConsulting ltd ®

IP Consulting e консултантска агенция за защита, регистрация и проучвания в областта на интелектуалната собственост. Това са вашите марки, патенти и авторски права. Свържете се с нас, ако имате нужда от Европейски или български адвокат в областта на патентите и търговските марки.

IP Consulting е агенцията с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка

IP consulting е на първо място в официалната статистика за региона, за офис на представители, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред EUIPO. От ведомството за интелектуална собственост на европейския съюз – EUIPO, се регистрират марки и дизайни, които имат действие на територията на целия Европейски съюз.

Ние предлагаме на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз. Много успешно работим в съседните ни държави Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция. Също така и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка; Китай, Япония, Русия; Близкия Изток, Австралия и много други. Попитайте в IPConsulting ®.

Ние от IPConsulting ® имаме много богат опит в управление на фирмени портфолиа по целия свят. Включително водене на съдебни дела в САЩ, Русия и Европейския съд.

Защитата на интересите на нашите клиенти, защитата на конкуренцията и защитата на потребителите и сред основните приоритети на предлаганите от нас услуги. В практика си, IPConsulting ® имаме много успешни примери които предстои да споделим.

Екип

Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции – Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.


Инж. Иван Н. Иванов

Представител по индустриална собственост, управител на IPConsulting

 • Патенти;
 • Полезни модели;
 • Търговски марки;
 • Промишлен дизайн.

Инж. Иван Иванов

Аглика Иванова

Адвокат, Представител по марки и промишлен дизайн

 • Интелектуална собственост;
 • Защита на конкуренцията.

Аглика Иванова

 • Координатор проекти;
 • Защита на потребителите.

Емона Адамова

Адвокатски сътрудник

 • Юрист;
 • Корпоративно право.

 • Търговско право;
 • Административен процес.

 • Патентна информация и документация
 • FTO анализи
 • Офис Русе

Георги Русев

Блог

В рубриката BLOG споделяме нашия богат професионален опит в различни казуси и обекти на интелектуалната собственост, новини и разпоредби, които са от интере на нашите сегашни и бъдещи клиенти. Blog е предназначен за всички Вас.


Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO отхвърли изцяло опозиция № 3 094 752 срещу всички стоки от заявка за регистрация на европейска търговска марка № 18 039 001 (фигуративна). Нейния собственик Извор Релакс ЕООД се представлява от екипа на [...]

Поради вероятност от объркване от страна на англоезичната част от потребителите, на международна регистрация на марка № 1 494 022 е отказана защита по отношение на Европейския съюз. Решението е постановено от EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост) [...]

Защитата на търговска марка се регламентира от няколко закона и има ралзични аспекти. Първият аспект е регистрация на марката, тоест, когато бизнесът има раработен отличителен знак – да придобие права върху него чрез регитрацията му като марка. Марката има териториален [...]

Нашият опит

IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка (CTM), опозиция на Европейска търговска марка (CTM), възражения срещу Европейска търговска марка (CTM), заличавания и подновявания на Европейска търговска марка (CTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


TM Monitor

TM Monitor - Наблюдение на марки

Наблюдение на марки

Нарушаването на права на Интелектуална собственост (IP) е често сред компании, опериращи в една и съща бизнес сфера. Ето защо е необходимо да наблюдавате конкурентите си.

Адрес

Ул. „Митрополит Кирил Видински“ 8, Офис 2, София 1164, България

Членства

International Association for the Protection of Intellectual Property
Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
International Trademark Association
International Federation of Intellectual Property Attorneys
UNION of European Practitioners in Intellectual Property
Асоциация на собствениците на марки в България
Асоциация на собствениците на марки в България