За нас

Защита на интелектуална собственост от IPConsulting ltd ®

IP Consulting e консултантска агенция за защита, регистрация и проучвания в областта на интелектуалната собственост.

Това са вашите марки, патенти и авторски права. Свържете се с нас, ако имате нужда от Европейски или български адвокат в областта на патентите и търговските марки.

IP Consulting е агенцията с най-голям опит в процедурите пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за регистрация на Европейска търговска марка

IP consulting е на първо място в официалната статистика за региона, за офис на представители, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред EUIPO. От ведомството за интелектуална собственост на европейския съюз – EUIPO, се регистрират марки и дизайни, които имат действие на територията на целия Европейски съюз.

Ние предлагаме на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз. Много успешно работим в съседните ни държави Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция. Също така и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка; Китай, Япония, Русия; Близкия Изток, Австралия и много други. Попитайте в IPConsulting ®.

Ние от IPConsulting ® имаме много богат опит в управление на фирмени портфолиа по целия свят. Включително водене на съдебни дела в САЩ, Русия и Европейския съд.

Защитата на интересите на нашите клиенти, защитата на конкуренцията и защитата на потребителите и сред основните приоритети на предлаганите от нас услуги. В практика си, IPConsulting ® имаме много успешни примери които предстои да споделим.

Екип

Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции – Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.


Инж. Иван Н. Иванов

Европейски и български представител по индустриална собственост

 • Търговски марки
 • Географски означения
 • Промишлени дизайни
 • Изобретения
 • Полезни модели
 • Оценки на НМА

Инж. Иван Иванов

Аглика Иванова

Адвокат нелоялна конкуренция и интелектуална собственост Европейски представител по марки и дизайн

 • Индустриална собственост
 • Защита на конкуренцията
 • Авторско право
 • Фармацевтично право

Аглика Иванова

 • Процесуално представителство
 • Медицинско право

Лидия Андреева - IPConsulting

 • Патентна информация и документация
 • FTO анализи
 • Офис Русе

Георги Русев

Блог

В рубриката БЛОГ споделяме нашия богат професионален опит в различни казуси и обекти на интелектуалната собственост, новини и разпоредби, които са от интере на нашите сегашни и бъдещи клиенти. Blog е предназначен за всички Вас.


България, сгушена в сърцето на Югоизточна Европа, може да се похвали с богата история, разнообразна култура и бързо развиваща се правна система. Един ключов аспект от тази правна рамка е Законът за защита на конкуренцията, крайъгълен камък за осигуряване на [...]

Търговски марки, Патенти, Авторско право, Географски означения, Полезни модели, Сертификати за допълнителна закрила, Промишлени дизайни, Нови сортове растения Интелектуалната собственост в България . Търговски марки – кратък преглед Интелектуалната собственост в България e свързана с защитата на Търговски марки, Патенти, [...]

Тази статия изследва критичните моменти, в които са необходими патентни адвокати, като хвърля светлина върху тяхната роля в сложния свят на патенти и интелектуална собственост. Истината е, че съвременният свят не би бил същия, ако труда не беше защитен от [...]

Нашият опит

IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка (CTM), опозиция на Европейска търговска марка (CTM), възражения срещу Европейска търговска марка (CTM), заличавания и подновявания на Европейска търговска марка (CTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


TM Monitor

TM Monitor - Наблюдение на марки

Наблюдение на марки

Нарушаването на права на Интелектуална собственост (IP) е често сред компании, опериращи в една и съща бизнес сфера. Ето защо е необходимо да наблюдавате конкурентите си.

Адрес

Ул. „Митрополит Кирил Видински“ 8, Офис 2, София 1164, България

Членства

International Association for the Protection of Intellectual Property
Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
INTA
International Federation of Intellectual Property Attorneys
UNION of European Practitioners in Intellectual Property
Асоциация на собствениците на марки в България
Асоциация на собствениците на марки в България