Нашият опит

IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за регистрация на марка на Европейския съюз (EUTM), опозиция на марка на Европейския съюз (EUTM), възражения срещу марка на Европейския съюз (EUTM), заличавания и подновявания на марка на Европейския съюз (EUTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


Нашите клиенти

Нашите партньори по света

Територии, в които IPConsulting® изгражда успешна мрежа от партньори в:

  • Европейския съюз ( Австрия, България, Кипър, Гърция, Германия,  Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Естония, Литва, Латвия, Дания, Ирландия, Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Малта, Белгия, Холандия, Люксембург, Швеция, Франция, Финландия, Хъватска ) ;
  • Балканския регион ( Турция, Румъния, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска ) ;
  • района на бившия Съветски съюз ( Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Армения, Грузия, Азербейджан, Узбекистан, Кергистан, Таджикистан ) ;
  • САЩ;
  • Канада, Мексико;
  • Близкия изток;
  • Китай;
  • Нова Зенландия и други.

На картата са показани територии, в който сме регистрирали, марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни или сме водили съдебни дела.