Европейски сортове растения

Защитете и регистрирайте нови сортове растения, включително на територията на Европейския съюз.

Европейски сортове растения

Услугите, които предлагаме в областта на закрилата на нови сортове са:

  • консултации относно формите на евентуална закрила на нови сортове;
  • проучвания за регистрирани сортове;
  • регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт);
  • регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

Представители на фирмата са автори на книгата „Новите сортове растения като интелектуална собственост“