Регистрация на търговска марка в ЕС

Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Марка на Европейския съюз

Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация.

Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Услугите, които предлагаме са:

  • Предварително проучване на марката.
  • Оформяне на заявка за марка съгласно нуждите на клиента.
  • Процесуално представителство в процеса по регистрация на марката.
  • Процесуално представителство в процедура по опозиция срещу марката; наблюдение на марката след регистрация.
  • Услуги по управление на марката.
  • Услуги, свързани със закрила на марката от нарушители и правоприлагане.
  • Наблюдение.