Граничен контрол

Екипът на IPConsulting има дългогодишен, над 20 годишен, опит в областта на прилагане на граничен контрол върху марки, дизайни и авторски права.

Граничен контрол

Екипът на IP Consulting има дългогодишен, над 20 години, опит в областта на прилагане на граничен контрол върху марки, дизайни и авторски права.

Чрез прилагане на мерки за граничен контрол може да се спре вноса на стоки, носещи чужди регистрирани марки, дизайни, нови сортове растения и авторски права.

В сферата на мерките за защита на права от страна на митническите органи IP Consulting предлага комплексни услуги и обслужване:

Представителство пред митническите органи във връзка с процедури по прилагане на мерки за митнически контрол

Консултации и съдействие относно подготвяне, подаване и подновяване на национално заявление за действие за закрила на права върху интелектуалната собственост с оглед идентифициране и унищожаване на фалшифицирани стоки, както и удостоверяване на оригинални стоки

Консултации и съдействие относно подготвяне, подаване и подновяване на съюзно заявление за намеса на митническите органи на територията на една или повече държави-членки на Европейския съюз с оглед идентифициране и унищожаване на фалшифицирани стоки, както и удостоверяване на оригинални стоки

Съдействие във връзка с водене на кореспонденция с митническите органи относно прилагането на мерки спрямо стоки под митнически надзор или митнически контрол, за които се предполага, че нарушават право върху марка или географско означение, при условията и по процедурите на Регламент (ЕС) № 608/ 2013

Консултации, съдействие и координиране на процеса по унищожаване на стоки, които се предполага, че нарушават право върху интелектуална собственост, под митнически контрол, както и на фалшифицирани стоки