Регистрация на Полезен Модел

Полезен модел е изключителното право, предоставено на дадена държава за изобретение, което е ново, включва изобретателска стъпка и може да се използва в промишлеността.

Полезен модел

Собственикът на полезен модел получава изключителното право да предотвратява или спира други да използват полезния модел за търговски цели за ограничен период. В България 10 години от датата на подаване. Защитата на полезния модел означава, че изобретението не може да бъде направено с търговска цел, използвано, разпространявано, внасяно или продавано от други лица без съгласието на собственика на полезния модел. Това право е териториално, т.е. правото може да бъде упражнено само в рамките на държавата, в която е предоставен полезен модел.

Предлагаме следните услуги:

  • Извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел;
  • Консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация на полезен модел;
  • Процесуално представителство по време на процедурата по регистрация;
  • Проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел;
  • Правоприлагане срещу нарушители на Вашите права;
  • Правно съдействие при последващи сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.);
  • Консултации и анализи.

 

Държавите, в които могат да се регистрират полезни модели са: Albania, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarus, Belize, Botswana, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark; Dominica, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy; Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Mexico, Mongolia, Mozambique, Oman, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea; Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Swaziland, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey, Uganda, Ukraine; United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Viet Nam, ARIPO, OAPI and Andean Community.