Полезен модел

Полезен модел е изключителното право, предоставено на дадена държава за изобретение, което е ново, включва изобретателска стъпка и може да се използва в промишлеността.

Полезен модел

Предлагаме следните услуги:

  • Извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел.
  • Консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация.
  • Процесуално представителство по време на процедурата по регистрация.
  • Проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел.
  • Правоприлагане срещу нарушители на Вашите права.
  • Правно съдействие при последващи сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.).