Защита на потребителите

Представителство пред комисията за защита на потребителите и консултации в сферата на защитата на правата на потребителите.

Защита на потребителите

Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:

  • консултации в областта;
  • представителство пред Комисия за защита на потребителите;
  • представителство пред Районен съд – София, Административен съд – София град, Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.