Проучвания на търговски марки

Предварителни проучвания на търговски марки, проучване за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки, географски означения. Процедура за регистрация на европейска марка. Проучвания – по обекти, по притежатели, по територии, за регистрабилност, за чистота от към наличието на вече регистрирани права.

Проучвания

 

 

IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговски марки:

  • Проучване на търговски марки за идентифициране на по-ранни регистрирани марки, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация.
  • Проучвания на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между марка и фирмено име.
  • Проучване на регистрирани домейн имена за избягване на колизия между марка и домейн; проучване на търговски марки, собственост на конкретен субект.