Управление на интелектуална собственост

Стратегии за защита на изобретения, марки, дизайни и обекти на авторско право. Предотвратяване на нарушения на интелектуалната собственост.

Управление на интелектуална собственост

Печелете пари от интелектуалната си собственост – Вашите идеи са ценни

Ето защо си заслужава да бъдат защитени:

Регистрирането на права върху интелектуална собственост (търговски марки, патенти, дизайни) е единственият законен начин да си гарантирате, че идеите ви са защитени. Регистрирането интелектуална собственост (ИС) ви позволява да предприемете правни действия срещу имитатори или лица, които използват вашата интелектуална собственост без ваше разрешение. Регистрирането на ИС също така показва на инвеститорите, че идеята ви заслужава да се инвестира в нея.

IPConsulting предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина, които включват:

  • стратегия за ефективна закрила.
  • борба с нарушителите.
  • предотвратяване на нарушение на чужди права.
  • запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.