Управление на интелектуална собственост

Стратегии за защита на изобретения, марки, дизайни и обекти на авторско право. Предотвратяване на нарушения на интелектуалната собственост.

Управление на интелектуална собственост

IPConsulting предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина, които включват:

  • стратегия за ефективна закрила.
  • борба с нарушителите.
  • предотвратяване на нарушение на чужди права.
  • запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.