Промишлен дизайн

Регистрация на промишлен дизайн и запазване на изключителното право върху външния вид на продукта. Защита от копиране и имитация.

Промишлен дизайн

IP Consulting предлага следните услуги в областта на промишления дизайн, защита от копиране и имитация и съдействие при регистрация:

  • Регистрация на промишлен дизайн в България.
  • Регистрация на промишлен дизайн като дизайн на Общността.
  • Регистрация на промишлен дизайн в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на промишлен дизайн в над 70 държави в целия свят).
  • Представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на промишлен дизайн.
  • Правоприлагане, защита при нарушения на права върху промишлен дизайн.
  • Проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция Проучвания.
  • Консултации и сделки с промишлен дизайн (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

Повече информация относно възможността за регистрация на промишлен дизайн за целия Европейски съюз, вижте в Дизайн на Общността.

Вижте също Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите.