Оценка на нематериални активи

Оценка на нематериални активи от лицензирани независими оценители с богат опит в областта.

Оценка на нематериални активи

IP Consulting предлага услуги, консултации и изготвяне на оценка на нематериални активи  – авторски и сродни права, права върху обекти на индустриална собственост.

Това също са търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, сортове растения, породи животни.

А също и  други фактически отношения, ноу хау, от лицензирани независими оценители с опит в областта.