Наблюдение на търговски марки

Автоматизирано наблюдение и оценка на търговски марки. Мониторингът представлява наблюдение и известяване, ако някой иска да регистрира за себе си Вашата търговска марка.

Наблюдение на марки

Наблюдението, или мониторингът, който предлагаме, се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на България.

 

Услугата включва наблюдение на следните регистри:

  • публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки;
  • публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на марки на Европейския съюз – EUIPO;
  • публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на България;

Още за наблюдението и следенето на търговските марки

TM Monitor