Търговска марка – регистрация

Регистрация, проверка и проучвания на търговски марки. Регистрация като марка на общността, заличаване и отменяне.

Търговски марки

IP Consulting извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят (Регистрация на търговска марка или „защита“ / “запазване” на марка).

Предлагаме следните услуги в областта на търговските марки:

 • Регистрация на търговска марка в България.
 • Регистрация на търговска марка като марка на Общността
 • Регистрация на търговска марка в трети държави.
 • Представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки.
 • Правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка.
 • Проучвания и анализи.
 • Консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

Какво е търговска марка:

 • Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
 • Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.
Какво трябва да занете за придобиването на марка:
 • Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.
 • Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
 • Правото върху марка е изключително право.

 

Повече информация ще откриете в Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите.