Търговска марка – регистрация и проучване

Регистрация, проверка и проучвания на търговски марки. Регистрация като марка на общността, заличаване и отменяне.

Търговски марки

IP Consulting извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят.

Предлагаме следните услуги в областта на търговските марки:

  • Регистрация на търговска марка в България.
  • Регистрация на търговска марка като марка на Общността
  • Регистрация на търговска марка в трети държави.
  • Представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки.
  • Правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка.
  • Проучвания и анализи.
  • Консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

Повече информация ще откриете в Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите.