Търговска тайна

Услуги и продукти в сферата на търговската тайна. Опазване и защита на търговската тайна. Защита на конфиденциална информация.

Търговска тайна

IP Consulting предлага следните услуги в сферата на търговската тайна:

  • Анализ на дейността на дружеството и формиране на препоръки за опазване на търговската тайна.
  • Разработване на правила и процедури за опозване на търговската тайна.
  • Преследване на нарушетели на фирмената търговска тайна.