Възражения срещу патент са ефективна част от патентната стратегия. IP Consulting предлага широк спектър от услуги, насочени към защита на изключителните права върху изобретения. Тези услуги са за територията на България, държави от Еврпейския съюз и други. Нашият екип предоставя [...]

Според отчета на Патентно ведомство през 2022-ра са подадени 3500 броя заявки за регистрация на търговски марки по национален ред. Патентно ведомство на Република България е органът, който поддържа регистъра на търговските марки, регистрирани по национален ред и действащи на [...]

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА от екипът на IP Consulitng! Скъпи Приятели, пожелаваме здраве, късмет, много успехи и позитивизъм! Благодарим за подкрепата и доверието през 2022-ра и се надяваме да покоряваме нови върхове и да извървяваме нови пътища заедно и през 2023-та! [...]

Регламент (ЕО) №2245/2002 на Комисията, както и Директива 98/71/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно промишления дизайн на Общността, първоначално създадени преди двадесет години, в момента се преразглеждат. Какви са целите на ревизираните правила?  Ревизираните правила относно дизайн на Общността [...]

Екипът на IP Consulting с награди в сферата на патентите и интелектуалната собственост. Горди сме да споделим за получените две награди за екипа ни за дейността, която реализираме, а именно: Patent Advisory Firm of the Year 2022 и Intellectual Property [...]

В продължение на нашата инициатива прилагаме и сертификат за регистрация на марка в Корея. Със съдействието и координацията на нашия екип клиентът ни има успешна регистрация на марка в Корея, което му дава възможност да извършва свободно своя бизнес. Важно [...]

Регистрация на търговска марка – Регистрацията на Европейска Търговска марка дава права на притежателя й за територията на целия Европейски съюз – всички държави членки. Правата върху европейска търговска марка се придобиват чрез регистрация, имат действия от датата на заявяване [...]

Сръбското търговско дружесво Sunoko.o.o подаде опозиция срещу всички стоки  на заявка за марка на Европейския съюз № 18091313 (Sonoko, фигуративна). Опозицията се основава на международна регистрация на търговска марка, № 1139685. Опонентът, представляван от IP Consulting Ltd., се позовава на [...]

Екипът ни съдейства на фондацията, съхраняваща културното наследство на Фрида Кало с регистрация на марка в Армения. Търговска марка Frida Khalo – съхранява автентичността на образа и културното наследство на художниката. Фондацията, ангажирана с авторските права над произведенията на Фрида [...]

EUIPO (European Union Intellectual Property Office): марка FLORI и марка FLORIAN са объркващо сходни Florian е семейнo дружество, създадена в Русе, България, през 1999 г. Тя е лидер на пазара в областта на земеделието, като задоволява нуждите както на професионалните [...]

Румънското Патентно ведомство, постанови решение по спор между две търговски марки в полза на българска компания, представлявана от екипа на IP Consulting. Според решението  не е налице сходство между марка ALLERSOL (на българската компания) и марка ALLE (на румънския производител). [...]

Съгласно  дефиницията, която предлага Закона за марките и географските означения (ЗМГО): Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да [...]