Като форма на собственост, търговската марка трябва да бъде регистрирана, тъй като правата върху марката се придобиват чрез регистрация. Важно е да уточните предварително, дали ще я регистрирате на национално ниво или ще я използвате в други държави. Ако целите [...]

В конкурентната среда на днешния бизнес свят защитата на търговската марка е от първостепенно значение. Единственият ефективен начин да постигнете това е чрез регистрирането ѝ. Търговската марка е повече от просто символ, тя представлява идентичността и репутацията на вашия бизнес, [...]

В продължение на няколко публикации представяме на Вашето вниамние как изглеждат различни защитни докуемнти от различни държави. Сега представяме как изглежда сертификат за регистрация на Европейска търговска марка. Европейската търговска марка, която представяме е марката на IP Consulitng.     [...]

Търговската марка е лицето на Вашия бизнес. Европейски търговски марки се регистрират за територията на целия ЕС. Притежателят на европейска марка получава единна и унифицирана закрила във всички държави – членки. Регистрацията се извършва пред Ведомството на ЕС за интелектуална [...]

По случай 24-ти май и разговорът за уважението и използването на кирилицата и правилното използване на българския език си зададохме въпроса – дали се регистрират марки на кирилица в България. За съжаление проучването показва, че значителна част от българският бизнес [...]

Днес честваме един от най-българските празници – 24 май, Ден на българската просвета, култура и писменост.

Подпомагане на бизнеса и повишаване на конкурентоспособността. След успеха на кампанията през 2022г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда за 2023г. увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия. Целта е финансово подпомагане на малките [...]

Доц. д-р инж. Теодора Петрова е българска дама изобретател. Завършила е РУ Ангел Кънчев, гр. Русе, магистър по Комуникационна техника и технологии. През 2009 г. защитава образователно-научна степен „Доктор” по научна специалност Радиолокация и радионавигация. Понастоящем преподавател в Тракийски университет, [...]

Една от целите на ежегодното му отбелязване на 26 април е повишаване на осведомеността на обществото по въпросите на интелектуалната собственост. Но защо това е важно? Събитието е създадено от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за да се повишава [...]

  АЙ ПИ КОНСУЛТИНГ ЕООД старита работа по проект с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU. Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-2207-C01 „Технологична модернизация в предприятието” Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията [...]

26 април 2023 е под мотото – „Жените и интелектуалната собственост: ускоряване на иновациите и творчеството“   Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) избира 26 април за Световен ден на интелектуалната собственост. За пръв път празникът е отбелязан на 26 [...]

Екипът на IP Consulting поздравява всички с настъпването на пролетта.