Публикации

След подадена опозиция от името на „ВЕЛИКОВ и КО“ ООД чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство отказа регистрация на търговска марка “СОЛЕЙ SOLEI” с вх. No 137576 на територията на Р. България. Отказът важи по отношение на всички заявени услуги [...]

След подадена опозиция от името на „КАЛЛО УЪРЛД“ ООД чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство частично отказа действието на търговска марка „ИГЛИКА Суха Паста” с вх. No 157321 на територията на Р. България. Отказът важи по отношение на всички заявени [...]

След подадена опозииця от ПИБ („Първа инвестиционна банка“ АД) чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство отказа  действието на международна търговска марка „YES“ с рег. № 1513661 на територията на Р България. Отказът важи за всички стоки и услуги от класове [...]

Отделът за опозиции на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO реши да отхвърли опозиция № B3097997 в нейната цялост поради пълна липса на вероятност от объркване на потребителите. Италианска компания подава възражение срещу всички стоки от заявка за марка [...]

Патентно ведомство на Република България постанови частичен отказ за регистрация на търговска марка „Dandelion”, вх. No 155243/30.05.2019 г. Решението е във връзка с опозиция, подадена от IPConsulting, с която успешно са защитени интересите на австралийския винопроизводител Dandelion Vineyards Pty Ltd. [...]

Търговската марка или марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Изискването към знака, за да може да бъде регистриран  е той да може да бъде представен в Държавния [...]

Европейски търговски марки (EUTM) – Европейското ведомство отчита ръст през ноември 2020-та в сравнение с 2019-та. Само през ноември 2020 са получени 15 957 нови заявки за европейска търговска марка. Ръст се отчита и при заявените дизайни на Общността (европейски [...]

Популярният сайт – книжарница OZONE.bg предлага книгата на адв. Аглика Иванова и инж. Иван Иванов – Търговски марки – Опозиции. Книгата “ТЪРГОВСКИ МАРКИ – ОПОЗИЦИИ” разглежда в дълбочина процедурите по опозиция при регистрация на марки в България и Европейската общност (марки на Общността). [...]

Екипът на IP Consulting Ви пожелава една здрава, пълноценна и най-вече нормална и спокойна година!

Търговската марка е с основна функция – да може да отличава стоките / услугите на едно лице от тези на друго. Съгласно ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ: Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на [...]

С решение от 25.06. 2020г., опозиционен състав на Служба на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO) постанови решение, с което приема, че няма вероятност от объркване на потребителите при паралелното присъствие на пазара на марките „Mr. Semcho Shampion“ и  „Шампион … [...]

На 04.08.2020 г Ай Пи Консултинг ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и [...]