КАЗУСЪТ  LIFY COSMETICS JSC на 22.07.22 г. подава заявка за регистрация на търговска марка REVELE No 4787286 (словна търговска марка във Франция).  REVUELE Ltd, България, клиент на IP Consulting Ltd., подава опозиция срещу всички стоки и услуги от Клас 3 [...]

АВТОРСКО ПРАВО – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Системата на гражданското право не е ясно закрепена по нормативен път, но теорията е построена върху пандектната система (гражданско право – обща част и специална част). На четвърто място в специалната част се поставя авторското [...]

КАЗУСЪТ  Елби 70 АД (заявител), представлявано от Ip Consulting ЕООД (професионален представител), подаде искане за обявяване на недействителност на марка на Европейския съюз № 1 755 511 COCOCARE (словна марка), заявена на 13.07.2000 г. и регистрирана на 30.04.2002 г.  ОБОБЩЕНИЕ [...]

СИСТЕМА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В зависимост от спецификата на обектите на закрила и източниците, обособяваме пет подраздела на интелектуалната собственост: Индустриална собственост;  Авторски и сродни на авторските права;   Нелоялна конкуренция; Търговска тайна; Незащитени обекти. Разграничения:  Авторско право Индустраиална собственост [...]

Патент в Индия? Защо не! Екипът ни успя да регистира патент за изобретение в Индия на българския производител на иновативни легла и матраци – TED BED Тед Бед. Гордеем се, когато успяваме да докажем, че и българският бизнес и иновации [...]

На 02/09/2020, опонентът, представляван от IP Consulting  подава опозиция пред EUIPO срещу всички стоки и услуги срещу заявка за европейска търговска марка No 18 246 838 (фигуративна марка   ), а именно срещу всички стоки и услуги от класове 3, [...]

Търговската марка е отличителен знак не само за предлаганите стоки и услуги, но и за компаниите, които ги ползват. Търговската марка има комуникативна функция с потребителите, тъй като тя може да свидетелства за репутацията на една компания, за качеството на [...]

КАЗУСЪТ Velikov & CO OOD, България подава опозиция срещу всички стоки и услуги  чрез екипа на IP Consulting. Опонентът е притежател на европейска търговска марка No 7 559 107, фигуративна. Опозицията е подадена срещу всички стоки и услуги на европейска [...]

Абсолютни основания за отказ от регистрация на търговска марка чл.11 Закона за марките и географски означения (ЗМГО)  Характерно за абсолютните основания за отказ от регистрация е, че те засягат изобщо способността на заявения знак да бъде марка. Те са свързани [...]

Образувано производство за разглеждане на жалба от JARABES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V., с адрес: Benito Juarez No. 124, COL. LAS BAJADAS, VERACRUZ, VER. Veracuz 91697, Мексико, срещу решение от 27.04.2021 г. на състав по опозиция срещу признаване на действието на [...]

Казусът PhiAcademy GmbH, представлявани от IP Consulting Ltd обжалват Процедурата за обявяване на недействителност на дизайн RCD, No ICD 109 762 пред Трети Апелативен Състав на EUIPO. С решение от 25.10.21 г., Съставът отменя обжалваното решение и обявява недействителността на [...]

КАЗУСЪТ Cooperation Panda, Кооперация, Цариградско шосе, бул. 139, 1784 София, България (заявител), представлявана от IP Consulting Ltd. (Европейски представители по марки) подава искане за отмяна на европейска търговска марка No 9  496 911 (фигуративна марка) пред EUIPO (Служба на Европейския [...]