IP Consulting Ltd. представлява „БПО България“ ЕООД, пред Европейското ведомство по интелектуална собственост – EUIPO, във връзка с производство по опозиция, подадена срещу заявката на българската компания.

България, сгушена в сърцето на Югоизточна Европа, може да се похвали с богата история, разнообразна култура и бързо развиваща се правна система. Един ключов аспект от тази правна рамка е Законът за защита на конкуренцията, крайъгълен камък за осигуряване на [...]

Търговски марки, Патенти, Авторско право, Географски означения, Полезни модели, Сертификати за допълнителна закрила, Промишлени дизайни, Нови сортове растения Интелектуалната собственост в България . Търговски марки – кратък преглед Интелектуалната собственост в България e свързана с защитата на Търговски марки, Патенти, [...]

Тази статия изследва критичните моменти, в които са необходими патентни адвокати, като хвърля светлина върху тяхната роля в сложния свят на патенти и интелектуална собственост. Истината е, че съвременният свят не би бил същия, ако труда не беше защитен от [...]

В бързо развиващия се пейзаж на дигиталната ера интелектуалната собственост се превърна в безценен актив както за физическите лица, така и за бизнеса. От новаторски иновации до творческите трудове, защитата на интелектуалната собственост никога не е била по-необходима. Ще разгледаме [...]

На свободния пазар конкуренцията е движещата сила зад иновациите, ефективността и благосъстоянието на потребителите. За да се осигурят равни условия и да се предотвратят антиконкурентни практики, регулаторните органи играят решаваща роля. В тази статия ще ви разкажем за комисията за [...]

В динамичния свят на търговията бизнесът постоянно търси предимство, за да остане пред конкуренцията. Сред инструментите, с които разполагат, е понятието „търговска тайна“. Докато патентите и търговските марки може да са по-познати, търговските тайни играят фина, но мощна роля в [...]

Саудитска Арабия, е най-голямата по територия държава на Арабския полуостров, заемаща по-голямата част от него, и втората по големина арабска страна в света (след Алжир).Саудитска Арабия има площ около 2 250 000 km2и население от 38 милиона души, от които около [...]

В продължение на предходния ни материал относно проект изменение НК– раздел интелекттуална собственост, публикуваме публикацията относно общественото обсъждане на промените и по-слециално публикуваните мотиви и становище интелектуална собственост: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Проект! Причините, [...]

България, със своята сериозна художествена и културна сцена, заема доста сериозна позиция, когато става въпрос за защита на авторските права. Законът за авторско право съдържа 102 члена, което е сигурен знак за безкомпромисна грижа за творците в страната. Нека разгледаме [...]

Законът за авторското право е може би един от най-споменаваните закони, когато става въпрос за изкуство. Той урежда правата на използване и разпространение на всякакви форми на изкуство, наука и литература. Всеки творец и автор би трябвало да се консултира [...]

Интелектуална собственост е всичко онова,което се отнася до творенията на човешкия ум, върху които определени по закон собственици получават изключителни права . Правата на интелектуална собственост са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които включват търговски марки, авторско право, патенти, права [...]