По случай 24-ти май и разговорът за уважението и използването на кирилицата и правилното използване на българския език си зададохме въпроса – дали се регистрират марки на кирилица в България. За съжаление проучването показва, че значителна част от българският бизнес [...]

Днес честваме един от най-българските празници – 24 май, Ден на българската просвета, култура и писменост.

Подпомагане на бизнеса и повишаване на конкурентоспособността. След успеха на кампанията през 2022г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда за 2023г. увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия. Целта е финансово подпомагане на малките [...]

Доц. д-р инж. Теодора Петрова е българска дама изобретател. Завършила е РУ Ангел Кънчев, гр. Русе, магистър по Комуникационна техника и технологии. През 2009 г. защитава образователно-научна степен „Доктор” по научна специалност Радиолокация и радионавигация. Понастоящем преподавател в Тракийски университет, [...]

Една от целите на ежегодното му отбелязване на 26 април е повишаване на осведомеността на обществото по въпросите на интелектуалната собственост. Но защо това е важно? Събитието е създадено от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за да се повишава [...]

  АЙ ПИ КОНСУЛТИНГ ЕООД старита работа по проект с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU. Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-2207-C01 „Технологична модернизация в предприятието” Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията [...]

26 април 2023 е под мотото – „Жените и интелектуалната собственост: ускоряване на иновациите и творчеството“   Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) избира 26 април за Световен ден на интелектуалната собственост. За пръв път празникът е отбелязан на 26 [...]

Екипът на IP Consulting поздравява всички с настъпването на пролетта.

IP Consulting представлва производителят на месни продукти ИНТЕРМЕС. Дружеството от години налага и развива на пазара продукт – салам със специфична тънка и удължена форма “пръчица”, който се пропоръчва като “мезе за бира”. Продуктът се предлага с марка ИНТЕРМЕС, като [...]

Единственото нещо, което откроява всеки бизнес от неговата конкуренция е навременно защитената интелектуална собственост. Ние, от IP Consulting, изграждаме цялостна и индивидуална визия и стратегия относно защитата на правата на интелектуална собственост на всеки клиент. Разбираме Вашия бизнес и предоставяме [...]

В решение началото на тази година EUIPO – европейското ведомство за интелектуална собственост, отговорно за регистрация на европейски марки и европейски дизайни, потвърди, позицията, защитавана от екипа на IP Consulting, че марките AVALON и  NOVALON не са сходни до степен, [...]

Възражения срещу патент са ефективна част от патентната стратегия. IP Consulting предлага широк спектър от услуги, насочени към защита на изключителните права върху изобретения. Тези услуги са за територията на България, държави от Еврпейския съюз и други. Нашият екип предоставя [...]