Eкип

Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции – Патентни ведомства, EUIPO, Комисията за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.

Кои сме ние?

Инж. Иван Н. Иванов

Европейски и български представител по индустриална собственост

 • Търговски марки
 • Географски означения
 • Промишлени дизайни
 • Изобретения
 • Полезни модели
 • Оценки на НМА

Инж. Иван Иванов

Аглика Иванова

Адвокат нелоялна конкуренция и интелектуална собственост Европейски представител по марки и дизайн

 • Индустриална собственост
 • Защита на конкуренцията
 • Авторско право
 • Фармацевтично право

Аглика Иванова

 • Координатор проекти
 • Защита на потребителите

Надежда Драгомирова - IPConsulting

 • Процесуално представителство
 • Медицинско право

Лидия Андреева - IPConsulting

 • Търговско право
 • Административен процес
 • Обществени поръчки

 • Патентна информация и документация
 • FTO анализи
 • Офис Русе

Георги Русев

 • Координатор проекти
 • Търговски марки

Мелани Йорданова - IPConsulting

 • Търговско право