Eкип

Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции – Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.

Кои сме ние?

Инж. Иван Н. Иванов

Представител по индустриална собственост, управител на IPConsulting

 • Патенти;
 • Полезни модели;
 • Търговски марки;
 • Промишлен дизайн.

Инж. Иван Иванов

Аглика Иванова

Адвокат, Представител по марки и промишлен дизайн

 • Интелектуална собственост;
 • Защита на конкуренцията.

Аглика Иванова

 • Координатор проекти;
 • Защита на потребителите.

Емона Адамова

Юрисконсулт

 • Юрист;
 • Корпоративно право.

 • Търговско право;
 • Административен процес.

 • Патентна информация и документация
 • FTO анализи
 • Офис Русе

Георги Русев

 • Координатор проекти
 • Търговски марки

Мелани Йорданова - IPConsulting

 • Търговско право

Калина Макенджиева - IP Consulting