Полезен модел

Екипът на IP Consulting® ltd. предоставя професионални услуги в областта на закрилата на полезни модели, както в България, така и извън страната в държави, където е предвидена подобна закрила (като Германия, Русия, Турция, Финландия, Швеция, Австрия, Албания, Беларус, Китай, Чехия, Дания, Естония, Франция, Грузия, Италия, Япония, Казахстан, Полша, Молдова, Словакия, Испания, Украйна, Уругвай, Узбекистан и др.).

Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация.

Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

За разлика от процедурата по регистрация на патенти повечето законодателства, които предлагат регистрация на полезни модели, в това число и България, са въвели не експертизен, а регистрационен режим. Това означава, че полезният модел се регистрира без извършване на задължителна експертиза за новост.

Така системата за закрила на едно изобретение с полезен модел се е превърнала в бърз, ценово-изгоден и ефикасен инструмент за бизнеса.

Екипът на IP Consulting® Ltd. предлага:

 • извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел;

 • консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация;

 • процесуално представителство по време на процедурата по регистрация;

 • проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел;

 • правоприлагане срещу нарушители на Вашите права;

 • правно съдействие при последващи, сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.);

полезен модел - ipbulgaria.bgСъс законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg.

Заявление за издаване на патент / полезен модел (електронен формуляр)

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn